top of page
AIA_Public_Takaful-removebg-preview.png
5622975_edited.jpg

A-Perkaya
Emas-i

Tempoh Perlindungan: Sehingga 30 tahun

Umur kemasukan:  14 hari - 65 tahun

A-EnrichGold-i ialah pelan simpanan bergaji pendek yang menyediakan perlindungan Takaful dan potensi pertumbuhan dalam pelaburan, membolehkan anda memaksimumkan pulangan wang anda.

Apa yang ada dalam rancangan itu?

PILIHAN SYARAT BAYARAN CARUMAN

Anda boleh memilih untuk membayar pelan ini selama 10 tahun untuk menikmati perlindungan selama 25 tahun, atau membayar selama 20 tahun untuk menikmati perlindungan selama 30 tahun.

MENINGKATKAN BAYARAN TUNAI

Anda akan menerima bayaran tunai biasa yang meningkat sepanjang tempoh caruman anda. 

NILAI KEMATANGAN

Apabila pelan anda tamat, anda akan menerima bayaran sekali gus sehingga 150% daripada jumlah yang anda dilindungi,  bergantung pada rancangan anda.

FAEDAH KEMATIAN

Pelan ini memberi keluarga anda bayaran sekaligus jika anda meninggal dunia dalam tempoh sijil ini. Mereka akan menerima dua kali ganda jumlah perlindungan anda jika ini berlaku akibat kemalangan.

bottom of page